Co je BMI kalkulačka a je vůbec spolehlivá?

Naměřili jste si vysoké BMI, i když pravidelně trénujete a zdravě se stravujete? Kde se stala chyba? V článku vám vysvětlíme, kdy vysoké BMI neznamená obezitu, a proč by se na něj právě bodybuildeři neměli spoléhat.

       

BMI je anglická zkratka pro Body Mass Index, což v překladu znamená index tělesné hmotnosti. Jde o metodu určení zdravotního rizika obezity na základě tělesné hmotnosti a výšky osoby. BMI se udává formou čísla, které vás zařadí do kategorie BMI podle stavu vaší hmotnosti. [1]

         

Výpočet BMI je forma nepřímého měření tuku. Odborníci však zjistili, že jde o poměrně spolehlivý indikátor pro většinu lidí. Výzkum výpočtů BMI totiž přinesl srovnatelnou shodu s komplikovanějšími měřeními hladiny tělesného tuku, jako je například vážení pod vodou. [2]

    

Co je BMI?

                                                                                        

Jak vypočítat BMI?

BMI si vypočítáte velmi jednoduše a rychle. Potřebujete jen své míry a kalkulačku. Pak vám postačí, pokud se budete držet následujícího vzorce. [2]

            

BMI = vaše tělesná hmotnost v kg / (výška v m)2        

Například, pokud máte 68 kg a výšku 165 cm (a tedy 1,65 m), BMI si vypočítáte následovně:

 • BMI = 68 kg / (1,65 m)2
 • BMI = 24,98

    

Jak vypočítat BMI?

          

Co znamená výsledek BMI?

Výsledkem BMI je číslo, které určuje váš stav hmotnosti a možné zdravotní riziko. Následující tabulka zobrazuje standardní kategorie podle BMI rozsahů pro dospělé. Svůj výsledek BMI porovnejte s čísly v této tabulce a dozvíte se, v jakém stavu je vaše tělesná kompozice. [3]    

                              

BMIStav hmotnostiZdravotní riziko

pod 18,5

podváha

střední

18,5 - 24,9

zdravá váha

nízké

25,0 - 29,9

nadváha

střední

30,0 a viac

obezita

vysoké

       

Co to ale znamená? Jednotlivé kategorie BMI můžeme interpretovat následovně. [9]                                                                                                                     

 • BMI pod 18,5 indikuje, že máte podváhu. To znamená, že byste měli navštívit lékaře a požádat ho o radu, jak zdravým způsobem nabrat váhu.
 • BMI od 18,5 do 24,9 ukazuje, že máte při své výšce zdravou váhu. S ohledem na tento pozitivní výsledek máte menší predispozici vážných zdravotních problémů.
 • BMI od 25,0 do 29,9 můžeme interpretovat jako mírnou nadváhu. Měli byste proto zvážit redukci hmotnosti nabytím zdravých návyků, jako je vyvážené stravování a fyzická aktivita. Inspirovat se můžete našimi fitness recepty a také tréninkovými plány.
 • BMI vyšší než 30 upozorňuje na rozvinutou nadváhu až obezitu, které mohou ohrožovat váš zdravotní stav. Měli byste se proto poradit s doktorem ohledně možností redukce hmotnosti a tělesného tuku.

      

V následující tabulce od Světové zdravotnické organizace najdete ještě specifičtější definování výsledků BMI. [9]

        

KlasifikaceBMI

Podváha

<18,50

Těžká podvýživa

<16,00

Střední podvýživa

16,00 - 16,99

Mírná podvýživa

17,00 - 18,49

Zdravá váha

18,50 - 24,99

Nadváha

≥25.00

Mírná obezita

25,00 - 29,99

Obezita

≥30.00

Obezita typu I

30,00 - 34,99

Obezita typu II

35,00 - 39,99

Obezita typu III

≥40.00

                                                                             

Jaká jsou zdravotní rizika vysokého a nízkého BMI?

Zatímco zdravá váha je prevencí před nemocemi a srdečně-cévními problémy, obezita s sebou nese značná zdravotní rizika. Lidé s BMI nad 30 mají vyšší pravděpodobnost potíží, jako [2]:

 • hypertenze
 • diabetes typu 2
 • ischemická choroba srdeční
 • mrtvice
 • artróza
 • některé typy rakoviny
 • dýchací problémy
         

Ani příliš nízké BMI vám nezaručuje dobré zdraví. Lidem s BMI pod 18,5 hrozí podvýživa, osteoporóza, anémie a celá řada problémů, které mohou vyplynout z nedostatku živin. Nízké BMI může být i signálem hormonálního, trávicího nebo jiného problému. [2]   

               

Jaká jsou zdravotní rizika vysokého a nízkého BMI?

                                                                                                            

Pro koho je BMI užitečné?

Výsledky BMI samozřejmě nejsou 100% přesné. Pro velkou část populace však BMI slouží jako praktický nástroj k identifikaci nadváhy nebo obezity. Tyto údaje pomohou vašemu lékaři určit zvýšené riziko vzniku srdečních onemocnění. Rozhodujícími faktory kromě BMI jsou i výsledky hladiny cholesterolu a cukru v krvi, stejně tak i krevní tlak. [6]

   

Pro mladistvé a děti se BMI počítá stejným způsobem, ale výsledky jsou interpre továny jinou formou, vzhledem k věku a pohlaví. Například mladé dívky v pubertě mají automaticky vyšší procento tuku než jejich mužští vrstevníci. [6]

          

Rozdíl mezi BMI a RFM

Nevýhodou BMI je, že se zaměřuje na veličiny, jako jsou celková tělesná hmotnost vs. výška a nezohledňuje množství tělesného tuku. Právě procento tuku totiž vypovídá o zdravotním stavu člověka více než jeho hmotnost. Váha těla v kilogramech totiž nerozlišuje množství tuku ve srovnání se svalovou hmotou, kostmi, orgány a tekutinami v organismu. [6]            

    

Rozdíl mezi BMI a RFM

                                                                                                              

To je základním rozdílem mezi BMI a RFM. RFM je totiž další možností nepřímého výpočtu tělesného tuku. Jde o způsob, který zavedla společnost The Cedar Sinai. Její výzkumníci zpracovali více než 300 možných vzorců tělesného tuku z 3500 pacientů a porovnali je s výsledky DXA scanu, který je v současnosti standardní technologií na analýzu tělesné kompozice. [7]

 

Vítězný vzorec odpovídá relativní tukové hmotě (relative fat mass nebo RFM). Stejně jako BMI si ho můžete vypočítat v pohodlí domova. Budete potřebovat pouze metr. Jak na to? [7] Nejprve změřte svou výšku v centimetrech. Potom změřte obvod pasu. Výsledné hodnoty vložte do níže uvedené rovnice na základě vašeho pohlaví. [7]

 • Muž: 64 - (20 x výška/obvod pasu) = RFM
 • Žena: 76 - (20 x výška/obvod pasu) = RFM

     

Například, pokud jste muž s výškou 180 cm a obvod pasu máte 80 cm, váš vzorec bude vypadat takto:

 • 64 - (20 x 180/80) = RFM
 • 19 % = RFM

  

Na základě RFM můžete odhadnout, jak vypadá vaše procento tuku. Pokud se však podíváme na uvedené hodnoty, zjistíme, že 180 cm a váhu 80 kg by mohl mít i bodybuilder s nižším procentem tělesného tuku. Jak je to možné? [7]     

   

Nedostatky BMI a RFM

                                                                         

Nedostatky BMI a RFM

BMI i RFM mají určité limity. I když pro většinu populace dokáží téměř přesně určit zdravotní riziko a množství tuku, existují určitá omezení, s nimiž výpočet BMI ani RFM nepočítá. Jde o rozdíly na základě pohlaví, věku a sportovní aktivity jednotlivců. Jsou to specifika, jako [2] [4] [5]:

 • Množství svalové hmoty - většina sportovců má minimum tuku, ale vyšší hmotnost svalových tkání. To se automaticky odráží na tělesné váze, a tedy vyšším BMI.
 • Úroveň aktivity - BMI může být zavádějící také v případě, že má osoba málo svalů a přitom vyšší poměr tělesného tuku. Děje se tak v případě starších lidí, kteří nejsou aktivní, a proto nemají dostatek svalové hmoty.
 • Tvar těla - typ vaší postavy vám dokáže napovědět, kde se vám ukládá tělesný tuk. Mezi jednotlivé typy ženských postav patří obdélníková postava, tvar hrušky, tvar jablka, obrácený trojúhelník a přesýpací hodiny. Pokud máte postavu jako jablko, a tedy tuk se vám ukládá zejména v oblasti břicha, máte vyšší pravděpodobnost zdravotních potíží. Platí, že obvod pasu nad 100 cm u mužů a 89 cm u žen může být znakem toho, že máte příliš mnoho viscerálního nitrobřišního tuku. Tento typ tuku obklopuje vnitřní orgány, což zvyšuje riziko chronických onemocnění, jako kardiovaskulární poruchy nebo cukrovka. [6]
 • Věk a pohlaví - kompozice těla se mění spolu s věkem. Rozdíly existují již od puberty, kdy mužské a ženské hormony mění tvar těla. Po vstupu do menopauzy se rovnováha hormonů znovu upraví a u žen se mění způsob ukládání tuku.

   

Z toho vyplývá, že BMI je užitečný nástroj pro rychlé zhodnocení tělesných dispozic spíše pro obecnou populaci než pro kulturisty a fitness nadšence. Sportovci proto nemohou považovat BMI za spolehlivou a směrodatnou informaci. [5] 

   

Metody měření tuku pro sportovce

                                                                                     

Metody měření tuku pro sportovce

Jak tedy zjistíte své procento tělesného tuku, pokud jste sportovec nebo kulturista? Můžete využít metody, které získávají výsledky z analýzy celkové kompozice těla. Nejčastěji techniky výpočtu tuku zahrnují měření tloušťky kůže, vážení pod vodou nebo bioelektrickou impedanci.

 • Měření pod vodou (anglicky hydrodensitometry) je komplexní vážení osoby pod vodní hladinou. Jde o velmi komplikovaný proces, který vyžaduje speciální prostředí a nástroje, proto většina expertů používá jednoduché měření tloušťky kůže pomocí kaliperu.
 • Kaliper - je nejznámější metodou měření tuku v těle. Funguje tak, že odborník měří tloušťku kůže na různých částech těla, a pak hodnoty dosadí do vzorce. Výsledkem je zjištění, kolik procent tuku máte v těle.
 • Bioelektrická impedance - je běžný způsob stanovení procenta tělesného tuku. Jde o měření složení těla na základě rychlosti, kterou elektrický proud prochází tělem. Tuková tkáň totiž způsobuje větší rezistenci (impedanci) než svalová hmota, a zpomaluje rychlost, kterou se proud pohybuje. Tato metoda určuje celkovou tělesnou hmotnost, procento i množství tělesného tuku, svalové hmoty, vody a dokonce i kostní tkáně. Její hodnoty mohou být mírně ovlivněny úrovní hydratace a jinými faktory, přesto však poskytuje poměrně přesné výsledky. Váhy na měření tělesného tuku najdete ve specializovaných obchodech a jsou k dispozici i pro domácí použití. [2] [8]

   

Metody měření tuku pro sportovce

                                                                    

Ani tyto metody vám však nezaručí, že vaše výsledky budou zcela přesné. Pokud se však rozhodnete nechat si změřit tuk u odborníka, ujistěte se, že vás vždy měří stejný člověk (pokud měří kaliperem) a zároveň používá stejné přístroje.

   

Neměli byste zapomínat ani na to, že velké výkyvy v množství tělesného tuku nejsou prospěšné pro vaše zdraví. Dejte si proto pozor v čase shazování tuku před soutěží, ve srovnání s procentem tuku v době mimo sezónu. [6]

 

Jakou metodou se snažíte měřit tuk v těle? Spoléháte se na výsledek BMI nebo upřednostňujete jiné formy výpočtu? Napište nám vaše odpovědi do komentářů a pochlubte se fotkami před soutěží. Pokud vám tento článek přinesl nové informace, podělte se o něj sdílením.

      

Zdroje:

[1] Katherine Marengo - BMI calculators and charts -  https://www.medicalnewstoday.com/articles/323586.php

[2] Elizabeth Quinn - WHat the body mass index BMI measures? - https://www.verywellfit.com/bmi-what-is-bmi-or-body-mass-index-3120088

[3] A large selection of easy to use fitness calculators! -  https://www.bodybuilding.com/content/a-large-selection-of-easy-to-use-fitness-calculators.html

[4] Wendy Bumgardner - Ideal weight by height calculator chart -  https://www.verywellfit.com/ideal-weight-calculator-chart-3878254

[5] How much is BMI accurate for bodybuilders? -  https://www.myfitfuel.in/mffblog/much-bmi-accurate-bodybuilders/

[6] Andrea Cespedes - How to calculate BMI for a bodybuilder - https://www.livestrong.com/article/421339-bmi-calculator-for-bodybuilders/

[7] TC Luoma - Tip: A better way to calculate body fat percentage - https://www.t-nation.com/training/tip-a-better-way-to-calculate-body-fat-percentage

[8] Malia Frey - Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) - Use a BIA scale to meet fitness and weight loss goals -  https://www.verywellfit.com/bioelectrical-impedance-analysis-bia-3495551

[9] World Health Organization - BMI classification - http://www.assessmentpsychology.com/icbmi.htm

[10] Yvette Brazier - Measuring BMI for adults, children, and teens - https://www.medicalnewstoday.com/articles/323622.php