CBD nebo kanabidiol – vše, co o něm musíte vědět

CBD alebo kanabidiol - všetko, čo o ňom musíte vedieť

Produkty s obsahem CBD (kanabidiol) jsou momentálně velmi populárním a rozšířeným produktem, protože se používají k léčbě mnoha zdravotních potíží. Již několik desetiletí je CBD předmětem výzkumů, a navzdory jeho potvrzeným benefitům zůstává zakázán v několika zemích světa. Poznejte výhody, ale i negativa užívání produktů s obsahem kanabidiolu.

Co je to konopí?

CBD nebo kanabidiol je populární pro své účinky na organismus, ale měli bychom začít od rostliny samotné.  

Konopí seté (Cannabis sativa) je starověká léčivá rostlina, známá již několik tisíciletí. Obsahuje aktivní látky, které se nazývají kanabinoidy, přičemž se z něj extrahuje více než 100 různých kanabinoidů. Výzkumníci se nejvíce věnují dvěma složkám – kanabidiolu (CBD) tetrahydrokanabinolu (THC). Psychoaktivní THC je určitě více známé, ale ani CBD není pro vědce a veřejnost novinkou. [1] 

co je to konopí?

Není konopí jako konopí, v čeledi Cannabaceae se totiž nacházejí 3 druhy konopí [4]:

 1. Konopí seté (Cannabis sativa)
 2. Konopí indické (Cannabis indica)
 3. Konopí rumištní (Cannabis ruderalis)

Konopí seté a indické sice patří do stejné čeledi, avšak svým vzhledem a účinky jsou dost odlišná. Setá rostlina má světle zelené listy a je relativně vysoká, zatímco indická připomíná široký keř, a má tmavě zelené listy. Další odlišností je použití, setá působí stimulačně a indická má relaxační účinky. [6] 

Konopí rumištní (Cannabis ruderalis), třetí druh konopí je značně neznámý, protože na rozdíl od prvních dvou druhů nemá tak silné účinky. Nepoužívá se na rekreační nebo lékařské účely, a vyznačuje se rychlým růstem, což by při křížení s jinými druhy nemuselo být na škodu. [5]

Konopí – již 10 000 let známá rostlina 

Konopí je součástí lidské civilizace už hodně dlouhou dobu, dokonce jednou z nejstarších zmínek je použití konopného provazu v keramice na území dnešního Taiwanu. Nemluvíme tu však o období před 2000 nebo 4000 lety. Datuje se to až 10 000 let dozadu, což znamená, že konopí může být jednou z prvních plodin, které člověk kultivoval. Carl Sagan (vědec a astronom) dokonce připouští, že konopí by mohlo být první zemědělskou plodinou vůbec. Možná je to pravda, pokud si proto představujete farmáře z roku 8000 před n.l., nepředstavujte si za jejich obydlím pšeničný lán, ale konopné políčko. [2]

konopí a jeho historie

Podle všeho byli dnešní Číňané první v používání konopí. Již 6000 před naším letopočtem zařadili olej a semena konopí do jídelníčku a později i pro textilní účely. První zmínka o konopí pro léčebné účely je z roku 2737 před n.l., čínský císař Shen Nung používal konopí na léčbu dny a revmatismu. Později se konopí začalo dostávat do celého světa. 100 let před n.l. existuje první zmínka o konopném papíru, původem z Číny. V roce 100 je již konopný provaz v Británii, druhém století se v Řecku předepisuje konopí pro lékařské účely a židovská kniha Talmud také uvádí ,,euforické” vlastnosti této rostliny. Historie konopí je rozsáhlá a spojená s mnoha národy, které poznávaly různé možnosti jeho použití. [2] [3] 

CBD a jiné kanabinoidy

Pod označením kanabinoidy se nachází část složek konopí, přičemž z celkového počtu více než 500 sloučenin, do této skupiny patří 104 kanabinoidů. Jak jsme již zmínili, nejznámějšími složkami je THC CBD. Kanabinoidy jsou rozděleny do následujících podtříd [7] [8]:

 • Kanabigeroly (CBG)
 • Kanabichromeny (CBC)
 • Kanabidioly (CBD)
 • Tetrahydrokanabinoly (THC)
 • Kanabinoly (CBN)
 • Kanabinodiol (CBDL)
 • Ostatní kanabinoidy včetně kanabicyklolu (CBL), kanabielsoinu (CBE) a kanabitriolu (CBT). 
CBD - co to je?

CBD – kanabidiol

Lidstvo poznávalo účinky konopí již několik tisíciletí, ale identifikace konkrétních kanabinoidů nastala až ve 20. století. Kanabidiol (CBD) byl poprvé izolován v roce 1942, podařilo se to Rogerovi Adamsovi a jeho práce mohla i za objev dalšího známého kanabinoidu, kterým je tetrahydrokanabinol (THC). Netrvalo dlouho a začalo laboratorní zkoumání CBD, první test nastal na zvířatech v roce 1946, a právě testy, které realizoval Dr. Walter S. Loeve, potvrdily, že CBD nezpůsobuje změny v duševním stavu. Následovaly další výzkumy a na trh se dostal olej z CBD, který byl určen pro lékařské účely. Dalším zásadním průlomem byla studie potvrzující, že CBD může být důležité při léčbě epilepsie. Od té doby nastaly mnohé výzkumy a jiné i nadále probíhají, ale vědci objevují výhody a možnosti pro aplikaci CBD a léčbu mnoha potíží. [9] [10]

Zdravotní benefity CBD

CBD a epilepsie

CBD dokáže být užitečné pro pacienty trpící epilepsií, výzkumníci testují množství, které je schopno redukovat výskyt záchvatů u epileptiků. Podle Americké společnosti pro epilepsii probíhá výzkum zaměřený na porozumění bezpečnosti užívání CBD. V této souvislosti je zajímavé uvést výsledky studie z roku 2016, během které dostávali respondenti CBD ústní formou. Podle výsledků bylo zaznamenáno snížení záchvatů o 36,5%, ale u 12% byly zjištěny vážné vedlejší příznaky. [11] 

Mezi povolené medikamenty obsahující CBD patří například Epidiolex, který je zároveň prvním schváleným léčivem (FDA) na této bázi. Epidiolex je předepisován pacientům se vzácnými typy epilepsie – Dravetovým a Lennox-Gastraultovým syndromem. [12]

Léčba deprese a úzkosti

Deprese a úzkost jsou vážné stavy, a ty jsou v dnešní době léčeny různými medikamenty, které mohou mít vedlejší efekty, například ospalost nebo bolesti hlavy. CBD olej může být přírodním řešením těchto potíží, o čemž svědčí výsledky studie provedené na 57 mužích. Výsledky byly ověřovány na simulovaném veřejném projevu, který účastníci dělali po užití CBD. Participantům podali 90 minut před testem CBD a podle výsledků dokázala dávka 300 mg CBD nejúčinněji snížit úzkost. [13]

CBD a léčba deprese a úzkosti

CBD má podle několika studií vliv na léčbu úzkosti. Nemusí však jít pouze o generalizovanou úzkostnou poruchu, ale i sociální fobii nebo posttraumatickou stresovou poruchu. CBD tedy může mít pozitivní účinky na několik forem úzkosti. Podobné závěry uvádí studie z roku 2019, podle které je kanabidiol slibný v případě specifických odvětví psychiatrie, například v léčbě úzkosti, deprese nebo autismu a schizofrenie. [14] [15] 

CBD a úleva od bolesti 

Schopnost tišení bolesti díky konopí není novinkou posledních dnů, jeho použití pro tyto účely se datuje až do roku 2900 před n.l. O významu CBD pro zmíněný účel svědčí i sprej Sativex, jde o medikament určený k léčbě bolesti spojené s artritidou a roztroušenou sklerózou. Sativex obsahuje kromě CBD i THC, a je povolen v několika zemích, například Kanadě a Velké Británii, pro léčbu sklerózy. Podle vědců mohou za pozitivní účinek CBD v léčbě bolesti spíše protizánětlivé účinky CBD než jeho působení proti bolesti. Ať už je to jakkoliv, CBD je podle všeho užitečné, což je pro lidi s těmito vážnými onemocněními nejdůležitější. [11] [13] 

CBD je zkoumáno pro svůj vliv na řadu zdravotních onemocnění a stavů, mezi které patří akné, prevence cukrovky, Parkinsonovy choroby nebo symptomy spojené s rakovinou. Seznam léčitelných nemocí se může ještě rozšířit, je na vědcích, aby přinesli nové a hlavně bezpečné medikamenty. [13]

CBD a úleva od bolesti

Možnosti užívání CBD a jeho negativa

CBD není všude legální 

Kanabidiol a produkty s jeho obsahem nejsou legální na celém světě, a dokonce jsou regulovány i na základě obsahu THC. CBD je extrakt z konopí, proto podléhá různým regulacím, které vymezují, kdo může pěstovat, vyrábět a také kupovat CBD produkty. Je v našem zájmu poskytovat relevantní informace bez zavádění, proto si před koupí důkladně ověřte, zda jsou CBD produkty v dané zemi legální, abyste se nevědomky nedopustili trestného činu. Je dokonce možné, že po jisté době bude nutné tuto kapitolu aktualizovat pro možné změny v legislativě. Evropská komise zařadila kanabinoidy mezi nové potraviny v lednu 2019. Pod termínem ,,nové potraviny” se rozumějí potraviny, které se do 15. května v roce 1997 nepoužívaly k lidské spotřebě. CBD se v EU považuje za novou potravinu, neustále přicházejí na trh nové produkty, i když restrikce EU se mění. Průmyslové konopí s obsahem THC nižším než 0,2% je legální, avšak zákony v případě CBD jsou přísnější. Zmíněná hodnota 0,2% THC je důležitá i pro odlišování termínů marihuana a konopí (hemp). Rostliny s vyšším obsahem jsou označeny jako marihuana, a naopak nižší množství je konopí. Podmínky pro koupi CBD v EU jsou v mnoha zemích odlišné, proto je vhodné si jeho legálnost v konkrétní zemi ověřit. [16] [17] [23]

CBD není všude legální

V USA jsou produkty z konopí (hemp) s obsahem CBD a obsahem THC do 0,3% povoleny na federální úrovni. V některých zemích je však státní zákony zakazují. Jiný případ nastává u výrobků s obsahem CBD na ,,marihuanové bázi”. Federální zákony je zakazují, ale v jistých státech jsou legální. Pravidlo o ověření zákonů před překročením hranic je důležité v USA, ale také v jistých evropských zemích. Blíží se období dovolených, v případě, že budete cestovat, mějte na paměti právní odlišnosti v cizině. [22]

Vedlejší účinky CBD

Kanabidiol (CBD) je obecně považován za bezpečný, avšak jeho užívání je spojeno s možnými vedlejšími účinky. Kromě toho může CBD interagovat s jinými léky, není proto na škodu se o užívání CBD oleje poradit se svým lékařem. Týká se to zejména léků, které obsahují tzv. ,,grapefruitové varování” (grapefruit warning). Možná jste o něm již slyšeli, jde o relativně známý fakt, že toto ovoce ovlivňuje účinek jistých léků. Mohou za to složky grapefruitu, které se nazývají furanokumariny. Ty narušují fungování speciálního typu enzymů P450, které jsou odpovědné za zpracování léků. Mezi zaznamenané vedlejší účinky CBD patří například [13] [18] [19] [21]:

 • nízký krevní tlak
 • ospalost a únava
 • sucho v ústech
 • průjem
 • nižší chuť k jídlu

CBD olej je obecně bezpečný, denní dávka 300 mg v ústní formě byla bezpečně užívána po dobu 6 měsíců. THC na druhé straně způsobuje řadu dočasných vedlejších účinků [18] [20]:

 • červené oči a suchá ústa
 • pomalejší reakce a ztráty paměti
 • problémy s koordinací a zvýšený tep 

Obzvláště u adolescentů má pravidelné užívání vyšších dávek THC dlouhodobý negativní dopad, přičemž může zvyšovat riziko schizofrenie a jiných duševních chorob. [20]

Formy CBD

Kanabidiol je v dnešní době dostupný v různých podobách, samozřejmě to závisí na zemi a její legislativě. V případě, že žijete v zemi, kde je CBD zakázáno, budete si muset nechat ,,zajít chuť”. Nejčastější podobou jsou oleje, které se aplikují pomocí kapátka. Produkty s obsahem kanabidiolu mohou být prospěšné i pro léčbu potíží spojených s kůží, svaly nebo klouby. Můžete je proto najít i ve formě pleťových krémů a mastí. Kromě toho však existují i v tabletové a kapslové formě. [22] 

formy CBD

CBD je přírodní látka, která dokáže zmírňovat potíže různého charakteru. Je předmětem několika výzkumů a poskytuje úlevu od fyzických, ale i duševních potíží. Kromě příznivých účinků má i nežádoucí a v neposlední řadě je stále zakázán v několika zemích světa. Věříme, že jste se o kanabidiolu dozvěděli vše potřebné. Chcete, aby se o CBD a jeho dopadu na organismus dozvěděli i vaši přátelé? Neváhejte a podpořte článek sdílením.

Zdroje

[1] Serena Silvestro, Santa Mammana, Eugenio Cavalli, Placido Bramanti, Emanuela Mazzon – Use of Cannabidiol in the Treatment of Epilepsy: Efficacy and Security in Clinical Trials – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6514832/
[2] 10,000-year History of Marijuana use in the World – https://www.advancedholistichealth.org/history.html
[3] John White – The History of Marijuana – A look into cannabis history – from its early cultivation and uses to views of it in modern times – https://www.cnbs.org/cannabis-101/history-of-cannabis/
[4] Aaron Cadena – Hemp vs Marijuana: The Difference Explained (2020 Update) – https://medium.com/cbd-origin/hemp-vs-marijuana-the-difference-explained-a837c51aa8f7
[5] Alan Carter – Sativa vs. Indica: What to Expect Across Cannabis Types and Strains – https://www.healthline.com/health/sativa-vs-indica
[6] Danielle Dresden – What’s the difference between indica and sativa? – https://www.medicalnewstoday.com/articles/indica-vs-sativa
[7] Genevieve Lafaye, Laurent Karila, Lisa Blecha, Amine Benyamina – Cannabis, cannabinoids, and health – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5741114/
[8] Ananya Mandal – What are Cannabinoids? – https://www.news-medical.net/health/What-are-Cannabinoids.aspx#:~:text=Cannabinoids%20are%20naturally%20occurring%20compounds,main%20psychoactive%20ingredient%20in%20cannabis.
[9] Aaron Cadena – The History of CBD: A Brief Overview – https://medium.com/cbd-origin/the-history-of-cbd-a-brief-overview-68545c05ccc9#:~:text=The%20first%20discovery%20of%20an,when%20British%20chemist%20Robert%20S.&text=Two%20years%20later%2C%20American%20chemist,discovery%20of%20Tetrahydrocannabinol%20(THC).
[10] Ted Stanton – CBD History: The Past, Present And Future Of Using CBD [UPDATED] – https://ministryofhemp.com/blog/cbd-history/
[11] Kristeen Cherney – 6 Benefits of CBD Oil – https://www.healthline.com/health/cbd-oil-benefits
[12] Jessica Caporuscio – 7 benefits of CBD oil – https://www.medicalnewstoday.com/articles/cbd-oil-benefits
[13] Jillian Kubala – 7 Benefits and Uses of CBD Oil (Plus Side Effects) – https://www.healthline.com/nutrition/cbd-oil-benefits
[14] Kristeen Cherney – Using CBD Oil for Anxiety: Does It Work? – https://www.healthline.com/health/cbd-for-anxiety
[15] Gioacchino Calapai, Carmen Mannucci, Ioanna Chinou, Luigi Cardia, Fabrizio Calapai, Emanuela Elisa Sorbara, Bernardo Firenzuoli, Valdo Ricca, Gian Franco Gensini, Fabio Firenzuoli – Preclinical and Clinical Evidence Supporting Use of Cannabidiol in Psychiatry –
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6735178/
[16] Jasminka Šikić – CBD in Europe – Legislation on the EU and National Levels – https://ilesol.com/cbd-european-legislation-national/
[17] Ana Topshiova – Guide to Buying CBD in Europe — Updated For 2020 – https://dailycbd.com/en/europe/
[18] CANNABIDIOL (CBD) – https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1439/cannabidiol-cbd
[19] Brent A. Bauer – What are the benefits of CBD — and is it safe to use? – https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/is-cbd-safe-and-effective/faq-20446700#:~:text=Though%20it’s%20often%20well%2Dtolerated,dosage%20of%20CBD%20in%20products.
[20] The Ultimate Guide to CBD (Facts, Research, Pros & Cons) – https://medium.com/alphagreen/the-ultimate-guide-to-cbd-facts-research-pros-cons-ce3a2238dad0
[21] Matthew Thorpe – Grapefruit Warning: It Can Interact with Common Medications – https://www.healthline.com/nutrition/grapefruit-and-medications
[22] Alan Carter – Beginner’s Guide to CBD – https://www.healthline.com/health/your-cbd-guide#uses
[23] Is CBD legal worldwide? Its legal status in 2020 – https://www.theextract.co.uk/is-cbd-legal-worldwide/