Přihlášení

Glukosamin a vše, co o něm musíte vědět

Biomedici se dlouhá léta snažili najít snadno stravitelnou formu chrupavky, aby pomohli lidem s kloubními potížemi. Výsledkem jsou mnohé studie, které zjistily, že glukosamin sulfát je jedním ze stavebních prvků chrupavky, navíc se vstřebává velmi rychle a bez zbytečného zatěžování žaludku. [1]

Glukosamin má přírodní protizánětlivé vlastnosti i účinky proti stárnutí. Pomáhá při léčbě běžných příznaků onemocnění souvisejících s věkem, jako je artritida či osteoartritida. Může také přispět k lepšímu trávení a zdraví střev, pohyblivosti, rozsahu pohybu a všeobecnému zdraví kloubů. To vše dokonce i u zdravých lidí, kteří nemají žádné chronické kloubní nebo střevní poruchy.

V podstatě jde o aminocukr, který se přirozeně vyskytuje v kostech živočichů, kostní dřeni, v korýších, houbách či v tekutinách okolo našich kloubů. V těle se produkuje pomocí chondrocytů nacházejících se v chrupavce za účelem tvorby zdravých kloubních tkání. [2]

Laboratorní testy prokázaly vstřebatelnost glukosaminu na 98%, a protože jsou jeho molekuly malé a jednoduché, dokážou proniknout až přímo do chrupavky, kde pomáhají budovat speciální proteiny, které udržují chrupavku silnou a zdravou. [1]

Mohly by vás zajímat tyto produkty:

Vedoucí výzkumu pro examine.com, Kurtis Frank, na stránce uvádí nejjednodušší způsob, jak popsat působení glukosaminu ve formě doplňků na osteoartrózu kolene nebo kyčle:

“Jsme si zatraceně jisti, že glukosamin pomáhá, nejsme si však jisti do jaké míry. Už teď víme, že dlouhodobější užívání glukosaminu sulfátu je lepší než krátkodobé užívání glukosaminu hydrochloridu.”

Užívání glukosaminu doporučuje mnoho odborníků, ale pravděpodobně nebude magicky redukovat příznaky osteoartrózy. Z toho důvodu je ho potřeba kombinovat s jinými ochrannými faktory, jako je cvičení, protizánětlivá dieta, možná i užívání dalších doplňků.

Hlavním účelem glukosaminu je vytváření dlouhých řetězců, nazývaných glykosaminoglykany (GAG), které vyžadují klouby na regeneraci. [2]

Kloubní výživa na bolest kolen, kloubů, šlach

Jak glukosamin funguje?

Tělo používá glukosamin na produkci dalších chemických látek, které se podílejí na budování šlach, vazů, chrupavky a tekutiny, která obklopuje klouby.

Klouby jsou tlumené tekutinou a chrupavkou, která je obklopuje. U některých lidí s osteoartrózou se chrupavka pokazí a ztenčí. To má za následek častější tření, bolesti a ztuhlost kloubů. Výzkumníci si myslí, že užívání glukosaminu může zvýšit hustotu chrupavky a tekutiny obklopující klouby, nebo alespoň zabránit odbourávání těchto látek. [3]

Známe dva základní druhy glukosaminu:

 • Glukosamin hydrochlorid

 • Glukosamin sulfát

Přesto, že jsou si podobné, po užití ve formě doplňků nemají stejný účinek.

Glukosamin je velmi často využívaný v oblasti alternativní medicíny pro artrózu kolene (ze 47% osob potvrzujících užívání alternativní medicíny, používá 59% právě glukosamin a zbývajících 41% používá chondroitin sulfát). [4]

Glukosamin hydrochlorid

Glukosamin hydrochlorid je referenční forma glukosaminu, a to díky své jednoduchosti, jejíž účinky se neprokázaly být dost prospěšné. Mnohé studie, ve kterých testovaní jedinci užívali právě tuto formu glukosaminu, nepopisují žádné významné výsledky a doporučují využití jiné formy glukosaminu.

Kloubní výživa glukosamin - jak funguje

Glukosamin sulfát – opravdu pomáhá?

Ve výše zmíněné meta-analýze, ve které se nepodařilo najít významný přínos glukosaminu hydrochloridu, se našel vliv glukosaminu se síranem, nazývaným glukosamin sulfát. Glukosamin sulfát má v porovnání s čistým glukosaminem z dosud neznámých příčin lepší vstřebatelnost. [5] Glukosamin sulfát se zdá být jedním z nejpopulárnějších doplňků výživy pro sportovce a je užívaný i sportovci s osteoartritidou. [6]

Studie provedená na cyklistických jezdcích zaznamenala, že glukosamin sulfát v dávce 1500 mg-3000 mg denně snížil oběh CTX-II (indikátor odbourávání kolagenu) bez výrazného ovlivnění CPII (indikátor syntézy kolagenu).

V mnoha studiích si všimli, že suplementace 3 g glukosaminu upravuje sérový indikátor, což pravděpodobně svědčí menším poruchám kolagenu. Syntéza kolagenu se nezdá být významně ovlivněna, což bylo pozorováno ve sportech s vysokým vlivem (fotbal) a ve sportech s malým vlivem (cyklistika).

Pomáhá glukosamin na klouby?

Další velmi zajímavá studie byla provedena vědkyní Rebeccou Brahamovou z oboru epidemiologie a preventivní medicíny na Monash Univerzitě ve městě Praharn. Rebecca spolu s dalšími dvěma kolegy zkoumala účinek glukosaminu v dávce 2000 mg denně po dobu 12 týdnů. Kromě toho byly zahrnuty i testy, které měřily přímo funkci kloubů a jejich bolest u osob s bolestmi kolen.

Velikost vzorku byla relativně malá, 24 osob používalo glukosamin a 22 placebo. Všech 46 zúčastněných osob trpělo bolestmi kolen kvůli předchozímu poškození chrupavky nebo osteoartrózou, která byla natolik závažná, že je omezovala během denních aktivit. Funkce kolenního kloubu byla měřena chůzí po schodech a kachní chůzí. Účastníci odpověděli také na dotazníky o bolesti.

Výzkumníci zjistili, že zlepšení nastalo mnohem rychleji u pacientů užívajících glukosamin sulfát (přibližně po čtyřech týdnech užívání). Největší výhodou glukosaminu se zdálo snížení množství vnímané bolesti. Na konci studie uvedlo 88% osob užívajících glukosamin sulfát, že se jejich bolest kolena výrazně zlepšila ve srovnání se 17% osob užívajících placebo. [11]

Doplňky výživy, které obsahují glukosamin sulfát, často obsahují i další složky. Mezi tyto složky patří chondroitin sulfát, MSM nebo žraločí chrupavka. Někteří odborníci jsou přesvědčeni o tom, že kombinace těchto látek funguje lépe než užívání samotného glukosaminu. [3]

Chondroitin

V jisté studií zjišťovali účinek kombinace glukosaminu a chondroitinu na bolestivou osteoartitidu kolen. 1583 pacientů bylo náhodně přiděleno a rozděleno do 5 skupin, které denně užívaly následující látky po dobu 24 týdnů:

1. skupina užívala 1500 mg glukosaminu
2. skupina užívala 1200 mg chondroitinu
3. skupina užívala kombinaci glukosaminu sulfátu a chondroitinu
4. skupina užívala 200 mg přípravku Celecoxib
5. placebo

Jaké byly výsledky studie?

Glukosamin a chondroitin podávaný samostatně nebo v kombinaci nesnížil bolest pacientů s osteoartitidou kolene. Průzkumné analýzy naznačují, že kombinace glukosaminu a chondroitinu sulfátu mohou být účinné u pacientů se středně těžkou až těžkou bolestí kolene. [7] Chondroitin se v kombinaci s glukosaminem zdá být synergický v indukci syntézy kolagenu.

glukosamin studie

MSM (Metylsulfonylmetan)

Metylsulfonylmetan je kloubní výživa, která se často vyskytuje po boku glukosaminu a chondroitinu, vzhledem k faktu, že se účastní zdraví kloubů. [8][9]

P. Usha a M. Naidu z oddělení klinické farmakologie na Ústavu lékařských věd v Indii provedli studii, v níž zkoumali rozdíl a účinek látek u pacientů s gonartrózou více než 12 týdnů. Pacienti byli rozděleni do 4 skupin podle složky, kterou užívali:

1. Glukosamin (1500 mg),
2. MSM (1500 mg),
3. Kombinace glukosaminu a MSM
4. Placebo

U třetí skupiny užívající glukosamin a MSM zaznamenali výrazné snížené bolesti a menší otoky v oblasti kloubů. Došli tedy k závěru, že kombinace MSM a glukosaminu sulfátu poskytuje lepší a rychlejší zotavení u pacientů s osteoartritidou. [10]

Doporučené dávkování glukosaminu sulfátu

Naše strava většinou neobsahuje žádné významné potravinové zdroje glukosaminu, takže je nutné získávat ho z doplňků výživy. Ve formě doplňků výživy se většinou vyrábí z chitinu, tvrdého obalu krevet, humrů a krabů. Existují však i jiné formy glukosaminu, které jsou k dispozici pro lidi alergické na měkkýše.

Alergie na měkkýše: Některé druhy glukosaminu sulfátu jsou vyrobeny z krunýřů krevet, humrů nebo krabů. Existuje tedy obava, že mohou tyto produkty vyvolat alergické reakce u lidí s alergií na měkkýše. Nicméně, podobné alergické reakce jsou obvykle způsobeny masem měkkýšů.

Kloubní výživa glukosamin - alergie na měkkýše

Glukosamin se může podávat 3 způsoby:

• Perorálně (ústy)
• Transdermálně (přes kůži) prostřednictvím krémů účinných proti bolestem kloubů
• Intramuskulárně (do svalu) prostřednictvím injekcí

Glukosamin je potřeba suplementovat po dobu 2 až 4 měsíců před tím, než se dostaví jeho pozitivní účinky. [12] Suplementace glukosaminu se podle dosud provedených studií doporučuje v denní dávce 1500 až 2000 mg.

glukosamin dávkování

Jaký je Váš názor na glukosamin? Užíváte ho samostatně nebo v kombinaci s jinými složkami, případně v rámci komplexní kloubní výživy? Podělte se o vaše názory na tuto kloubní výživu, a v případě, že se vám článek líbil, podpořte ho sdílením.

Zdroje:

[1] Kelly GS, The role of glucosamine sulfate and chondroitin sulfates in the treatment of degenerative joint disease, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9600024

[2] Examine.com, Glucosamine, – https://examine.com/supplements/glucosamine/

[3] WebMD, Glucosamine Sulfate, – https://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-807-glucosamine%20sulfate.aspx?activeingredientid=807&activeingredientname=glucosamine%20sulfate

[4] Sawitzke A., et al., Clinical efficacy and safety of glucosamine, chondroitin sulphate, their combination, celecoxib or placebo taken to treat osteoarthritis of the knee: 2-year results from GAIT., – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20525840

[5] S. Vlad, et al., Glucosamine for pain in osteoarthritis: why do trial results differ? – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17599746

[6] Vad V, Hong HM, Zazzali M, Agi N, Basrai D., Exercise recommendations in athletes with early osteoarthritis of the knee, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12196032

[7] D. Clegg, et al., Glucosamine, chondroitin sulfate, and the two in combination for painful knee osteoarthritis, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16495392

[8] El-Gindy A, Attia K, Nassar M, Seda H, Shoeib M, Reflectance near-infrared spectroscopic method with Chemometric techniques for simultaneous determination of Chondroitin, glucosamine, and methyl sulfonyl methane, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22970568

[9] Tsui T, Boon H, Boecker A, Kachan N, Krahn M, Understanding the role of scientific evidence in consumer evaluation of natural health products for osteoarthritis an application of the means end chain approach, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107559

[10] Usha P., Naidu M., Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteoarthritis, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17516722

[11] Braham R., Dawson B., Goodman C., The effect of glucosamine supplementation on people experiencing regular knee pain, – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12547742

[12] Steven D. Ehrlich, Glucosamine, – https://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/glucosamine